La combinació de grans espais naturals amb bonics pobles històrics és el que atorga la seva personalitat única a Maestrat-Els Ports

L’ús generalitzat de la pedra i la fusta en les construccions fa que els pobles s’integrin especialment bé dins d’un paisatge on dominen els tons ocres barrejats amb els verds dels boscos i prats. Les àrees de cultius i pastures es barregen perfectament amb les muntanyes i penya-segats i  s’acaba enfortint la impressió d’un únic paisatge on l’humà i el silvestre es fonen. Aquesta combinació perfecta entre cultura, natura i història confereix una personalitat pròpia a la regió.

Primera nieve de la primavera en Beceite

Primera neu de la primavera a Beseit

En aquesta secció volem fer una introducció als pobles de Maestrat-Els Ports. No és la nostra intenció enumerar i descriure tots els pobles, aldees, masos i ermites que mereixen la pena ser visitats. Tal inventari dificultaria la tasca de fer-la accessible i atractiva als visitants, a més que conèixer i visitar tots aquests llocs prendria una vida completa. Per tant, el nostre llistat és només una selecció de les que considerem bons exemples de la combinació de patrimoni cultural i entorn natural que defineix Maestrat-Els Ports.

Construcciones en piedra y madera

Construccions en pedra i fusta

Casco urbano en Castellote

Casc urbà a Castellote

Per tal d’ordenar i fer més accessible la informació, hem agrupat els pobles en sectors que no coincideixen exactament amb les divisions comarcals administratives existents, però les tenen en compte. En general, aquests sectors es caracteritzen per uns trets culturals i paisatgístics que els confereixen certa cohesió, tot i que sempre mantenen molts punts en comú amb la resta de les àrees de Maestrat-Els Ports.

 • Terres de l’Ebre: En aquest grup s’inclouen els pobles catalans, tots ells amb un cert caràcter muntanyós, en general amb menor densitat de població que altres de les àrees més baixes i de la plana dins les seves respectives comarques. La ciutat de Tortosa, tot i estar situada fora de l’àrea muntanyenca, serveix com a principal porta d’entrada a la regió des de Catalunya i part del seu terme municipal està inclòs dins del Parc Natural dels Ports. Com el Matarranya i a diferència del Maestrat, l’activitat en el seu entorn és més agrícola que ramadera.
  Ver pueblos
 • Alt Matarranya: En aquest grup s’inclouen els pobles de Terol que estan en contacte més directe amb el massís dels Ports, la comarca de la Terra Alta i la Tinença de Benifassà. A més de les àrees muntanyoses, i igual que els pobles veïns de la Terra Alta, compta amb un típic paisatge de cultius llenyosos mediterranis que els ha atorgat el sobrenom de la Toscana Espanyola. A diferència del Maestrat de Terol, en el Matarranya es nota una forta presència de l’idioma català.
  Ver pueblos
 • Tinença de Benifassà: Es tracta del sector de Castelló més proper a la frontera amb Catalunya i Terol. Malgrat la seva petita grandària, la Tinença té una personalitat pròpia basada en el seu accidentat relleu, l’aïllament històric, una densitat de població especialment baixa i un fort domini de les activitats forestals.
  Ver pueblos
 • Ports de Castelló: Aquí agrupem tots els pobles inclosos a la comarca dels Ports i alguns del Alt Maestrat amb els que guarden forts nexes culturals i ecològics, donat que formen part del mateix massís muntanyenc. Es tracta d’un sector on la llengua predominant és el valencià, amb una important activitat ramadera i amb més àrees obertes de pendents suaus que la Tinença de Benifassà.
  Ver pueblos
 • Maestrat de Terol: En termes paisatgístics aquest sector s’assembla molt a l’anterior, amb bastantes àrees obertes, on la ramaderia domina sobre l’agricultura, barrejades amb altres àrees més muntanyoses i boscoses. L’idioma dominant és el castellà. Pel que fa als pobles, inclou a tota la comarca administrativa del Maestrat juntament amb uns pocs municipis veïns que sempre han tingut forts vincles històrics i econòmics amb aquesta.
  Ver pueblos

Més enllà de la llista presentada en aquest web la regió inclou moltes altres poblacions amb valors artístics, històrics, festius i ecològics de gran nivell. Per a més informació consulta els altres llocs web que inclouen informació molt més detallada i completa sobre els pobles de les comarques incloses en Maestrat-Els Ports:

Terres de l’Ebre: terresdelebre.travel, terra-alta.org y baixebre.cat

Alt Matarranya: matarranyaturismo.es

Ports de Castelló/Tinença de Benifassà: elsports.es y altmaestrat.es

Maestrat de Terol: turismomaestrazgo.com y turismomaestrazgo.org