Monument Natural el Pont de Fonseca

El Monument Natural el Pont de Fonseca ocupa una extensió de 248 hectàrees al terme municipal de Castellot (Terol). Es tracta d’un pont d’origen natural generat pel pas del riu Guadalop a través de la roca càrstica. El monument està format per la llera i ribera del riu Guadalop i pels relleus i tallats calcaris associats dels paratges de l’Ombria de la Perona i els de Minaret, que conformen un peculiar paisatge de congostos de traçat meandriforme llaurat entre roques calcàries. L’àrea serveix com a espai d’ús públic i lleure, on els visitants poden gaudir de la natura passejant pels senders que uneixen la Masia de l’Higueral i Ladruñán amb el pont natural.

Més informació →

Monumento Natural El Puente de Fonseca

Monument Natural el Pont de Fonseca (Parque Cultural del Maestrazgo)

Monument Natural Naixement del Riu Pitarque

El Monument Natural Naixement del Riu Pitarque ocupa una extensió de 114 hectàrees al municipi de Terol de Pitarque i protegeix el punt on les aigües procedents d’un aqüífer afloren a través de les roques originant el naixement del riu Pitarque, també anomenat pels habitants de la zona com l’Ull de la Font. Destaca la presència, entre altres, d’una surgència en forma de llar de foc en la qual l’aigua cau en una impressionant cascada, quan el règim de precipitacions ho permet.

Aquest monument atreu a milers de persones per any que gaudeixen, no només del naixement pròpiament dit, sinó que també del bonic passeig des del poble de Pitarque vorejant un riu que conforma un ambient fluvial envoltat per una rica vegetació de ribera, en què s’alternen profundes gorgues d’aigües cristal·lines i petits salts d’aigua. L’existència de la truita comuna li ha conferit fama de riu truiter des de fa dècades i en les seves aigües s’alimenten les llúdrigues. En els tallats calcaris i zones escarpades de la vall del riu Pitarque nien nombroses espècies d’aus, com per exemple el voltor comú amb una de les colònies més importants de Maestrat-Els Ports. En els vessants escarpats també resulta freqüent observar grups de cabra salvatge.

Més informació →

Monumento Natural Nacimiento del Río Pitarque

Naixement del Riu Pitarque (Parque Cultural del Maestrazgo)

Monument Natural Òrgans de Montoro

El Monument Natural Òrgans de Montoro ocupa una extensió de 188 hectàrees dins dels termes municipals de Villarluengo i Ejulve (Terol). El que fa especial als òrgans són les espectaculars formes geològiques verticals que són una gran formació calcària d’estrats subverticals d’edat cretàcica, al Maestrat de Terol. El fort cabussament de la formació és conseqüència de la intensa estructuració geològica del sector.

Sobre els cingles verticals d’aquestes formacions apareix una vegetació dominant típica de les zones de muntanya mediterrània amb predomini de carrasques i de matolls escleròfil·les entre les quals destaca la savina negra. A les parets de roca viuen espècies de plantes exclusives d’aquests ambients extrems, algunes d’elles endèmiques.

Més informació →

Monumento Natural Órganos de Montoro

Òrgans de Montoro

Monument Natural Grutes de Cristall

El Monument Natural Grutes de Cristall ocupa 126 hectàrees al terme municipal de Molinos (Terol). És un complex sistema càrstic format per una xarxa de galeries i sales subterrànies que connecten amb l’exterior a través de diversos punts, entre els quals hi ha la cova de les Graderas o Grutes de Cristall, la cova de Baticambras, l’avenc Ogesa superior, l’avenc Ogesa inferior i la cova de Pallarés. Les Grutes de Cristall són les més destacades d’aquest complex gràcies a les seves nombroses formacions de precipitacions carbonatades en forma d’estalactites, estalagmites, columnes, cortines, cascades. En conjunt es tracta del millor exemple d’aquest tipus de formacions de Maestrat-Els Ports i un dels millors d’Espanya.

A més dels valors geològics, la cova de Baticambras està declarada com a Lloc d’Importància Comunitària dins de la xarxa Natura 2000 donat que és refugi d’una important població de ratpenats amb diverses espècies catalogades com a vulnerables, com és el cas del ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum), el ratpenat de ferradura mediterrani (R. euryale) i el ratpenat de ferradura petit (R. hipposideros).

Més informació →

Monumento Natural Grutas de Cristal

Grutes de Cristall (Parque Cultural del Maestrazgo)