La Iniciativa Maestrat-Els Ports va ser coordinada per la Fundación Global Nature amb el propòsit de generar oportunitats de desenvolupament, ocupació i arrelament per als habitants de la regió muntanyosa compartida entre Aragó, Catalunya i València mitjançant la cura i la restauració dels ecosistemes naturals. La iniciativa va ser retirada al juliol de 2020 en resposta al rebuig de gran part del territori.

Despoblament rural i producció de natura

Producció de Natura

El despoblament rural és un dels principals reptes dels nostres temps. Aquest abandonament rural implica l’extinció gradual de comunitats completes, formes de vida i sabers que formen part del nostre patrimoni cultural. Al mateix temps que molts pobles d’interior veuen com disminueix el seu nombre d’habitants, al voltant d’ells s’ha anat donant un procés de recuperació de la vegetació natural i de nombroses espècies de fauna, especialment les que habiten ambients forestals. Aquesta recuperació espontània de la natura, recolzada per polítiques de conservació dels governs, suposa una enorme oportunitat econòmica per als pobles d’interior si s’aprofita adequadament i es combina amb el patrimoni cultural d’una regió i la ramaderia i agricultures tradicionals.

Cada vegada hi ha més gent que està disposada a pagar per poder gaudir de paisatges naturals, i molt més si aquests contenen pobles històrics ben cuidats. Així sorgeix el terme de Producció de Natura, el qual proposa que les àrees silvestres ben conservades i manejades poden servir com a grans motors econòmics de les àrees rurals al promoure el transvasament de capital des de les ciutats cap al camp gràcies a l’establiment d’una marca reconeguda associada a una gran destinació de natura. Aquestes destinacions i marques reconegudes compten a més amb atributs culturals i històrics locals que creen una experiència d’alta qualitat amb personalitat pròpia. Aquesta marca permetrà que el sector primari i els productes artesanals adquireixin un valor afegit al comptar amb un segell distintiu associat a la cura de la natura.

Roques de Benet en Horta de Sant Joan, Tarragona

Roques de Benet en Horta de Sant Joan, Tarragona

La existencia de una marca reconocida permitirá que los productores locales puedan vender sus productos a mejor precio

L’existència d’una marca reconeguda permetrà que els productors locals puguin vendre els seus productes a millor preu

La iniciativa Maestrat-Els Ports

La iniciativa Maestrat-Els Ports va buscar convertir aquesta regió en una de les grans destinacions de natura i cultura del món per tal de crear noves i millors oportunitats per als seus habitants alhora que va promoure el manteniment i la restauració dels ecosistemes naturals, tot això mitjançant la unió d’esforços i recursos de fundacions nacionals i internacionals, governs autonòmics i locals, empreses i grups locals.

Aquí mostrem una gràfica que reflecteix la visió darrere de la Iniciativa Maestrat-Els Ports. La nostra visió es basava en la comunicació activa dels valors naturals i culturals de la regió per crear una marca / destinació internacional que atregui recursos que beneficien els sectors terciari i primari, afavoreixin la cura dels ecosistemes i atreguin inversions del sector públic. La Iniciativa va comunicar aquesta visió a autoritats, associacions, empreses i ONG per intentar generar treballs conjunts que anessin en aquesta direcció.

Les línies de treball de la Iniciativa Maestrat-Els Ports van ser:

  1. Comunicació en positiu de la regió, combinant aspectes naturals i culturals.
  2. Suport als espais protegits públics.
  3. Desenvolupament d’experiències que augmentin la rendibilitat de la producció agrícola i ramadera, amb especial èmfasi en sistemes de producció ecològica o restaurativa.
  4. Recuperació de fauna autòctona.
  5. Suport a la indústria turística local

Documents

Aspectos demográficos y económicos del territorio Maestrazgo-Els Ports

• Veure Informe Tècnic (pdf)
• Veure Llibre de Taules (pdf)
• Descarregar documents (zip)