Notícia: La Fundació Global Nature ha retirat la Iniciativa Maestrat-Els Ports davant el rebuig manifestat per alguns grups locals, partits polítics i autoritats. Considerem que aquest ambient no permet el desenvolupament de projectes col•laboratius com hem plantejat en el territori. Llegir comunicat de la Fundació.

Despoblament rural i producció de natura

Producció de NaturaEl despoblament rural és un dels principals reptes dels nostres temps. Aquest abandonament rural implica l’extinció gradual de comunitats completes, formes de vida i sabers que formen part del nostre patrimoni cultural. Al mateix temps que molts pobles d’interior veuen com disminueix el seu nombre d’habitants, al voltant d’ells s’ha anat donant un procés de recuperació de la vegetació natural i de nombroses espècies de fauna, especialment les que habiten ambients forestals. Aquesta recuperació espontània de la natura, recolzada per polítiques de conservació dels governs, suposa una enorme oportunitat econòmica per als pobles d’interior si s’aprofita adequadament i es combina amb el patrimoni cultural d’una regió i la ramaderia i agricultures tradicionals.

Cada vegada hi ha més gent que està disposada a pagar per poder gaudir de paisatges naturals, i molt més si aquests contenen pobles històrics ben cuidats. Així sorgeix el terme de Producció de Natura, el qual proposa que les àrees silvestres ben conservades i manejades poden servir com a grans motors econòmics de les àrees rurals al promoure el transvasament de capital des de les ciutats cap al camp gràcies a l’establiment d’una marca reconeguda associada a una gran destinació de natura. Aquestes destinacions i marques reconegudes compten a més amb atributs culturals i històrics locals que creen una experiència d’alta qualitat amb personalitat pròpia. Aquesta marca permetrà que el sector primari i els productes artesanals adquireixin un valor afegit al comptar amb un segell distintiu associat a la cura de la natura.

Cada vez hay más gente que está dispuesta a pagar por poder disfrutar de paisajes naturales, y mucho más si éstos contienen pueblos históricos bien cuidados. Así surge el término de Producción de Naturaleza, el cual propone que las áreas silvestres bien conservadas y manejadas pueden servir como grandes motores económicos de las áreas rurales al promover el transvase de capital desde las ciudades hacia el campo gracias al establecimiento de “espectáculos naturales” o grandes destinos de naturaleza. A su vez estos destinos favorecen que el sector primario y ciertos productos artesanales adquieran un valor añadido al contar con un sello distintivo asociado a un destino de naturaleza. Estos destinos y marcas locales situados alrededor de espacios naturales se ven también reforzados por la existencia de atributos culturales e históricos locales que enriquecen la experiencia de los visitantes.

Paraje natural del Parrizal en Beceite, Teruel

Paratge natural de l’Parrissal a Beseit, Terol

La existencia de una marca reconocida permitirá que los productores locales puedan vender sus productos a mejor precio

L’existència d’una marca reconeguda permetrà que els productors locals puguin vendre els seus productes a millor preu

La iniciativa Maestrat-Els Ports

La iniciativa Maestrat-Els Ports busca convertir aquesta regió en una de les grans destinacions de natura i cultura del món per tal de crear noves i millors oportunitats per als seus habitants alhora que promou el manteniment i la restauració dels ecosistemes naturals, tot això mitjançant la unió d’esforços i recursos de fundacions nacionals i internacionals, governs autonòmics i locals, empreses i grups locals.

A diferència d’un Projecte, que compta amb objectius, terminis i activitats concretes, una Iniciativa es basa en una Visió de futur que es comunica a la societat i a partir de la qual es busca crear aliances i col·laboracions. Aquí mostrem una gràfica que tracta de mostrar la visió darrere de la Iniciativa Maestrat-Els Ports. La nostra visió es basa en la comunicació activa dels valors naturals i culturals de la regió per crear una marca / destinació internacional que atregui recursos que beneficien els sectors terciari i primari, afavoreixin la cura dels ecosistemes i atreguin inversions del sector públic. D’aquesta manera, esperem que això acabi beneficiant els habitants de la regió. El nostre treball consisteix en comunicar aquesta Visió a autoritats, associacions, empreses i ONG per intentar generar treballs conjunts que vagin en aquesta direcció.

Destinació Marca Global

Les línies de treball de la Iniciativa Maestrat-Els Ports són:

  1. Comunicació en positiu de la regió, combinant aspectes naturals i culturals.
  2. Suport als espais protegits públics.
  3. Desenvolupament d’experiències que augmentin la rendibilitat de la producció agrícola i ramadera, amb especial èmfasi en sistemes de producció ecològica o restaurativa.
  4. Recuperació de fauna autòctona.
  5. Suport a la indústria turística local.

Durant l’any 2020 les nostres activitats es concentren fonamentalment en donar a conèixer la regió i en explicar la iniciativa davant grups i autoritats locals i autonòmiques. A partir de les converses que tinguem amb aquests grups i autoritats aniran sorgint propostes concretes de col·laboració en les altres línies de treball.