Un procés de creació de valor a la regió compartida entre Aragó, Catalunya i Comunitat Valenciana amb un objectiu clar: compatibilitzar desenvolupament i conservació en aquest territori.

Com a iniciativa es basa en la participació de la població local per crear oportunitats de desenvolupament, ocupació i arrelament per als habitants del territori alhora que promou la cura i la restauració dels ecosistemes naturals.

Fomenta la col·laboració d’organitzacions públiques i privades. I té un component clar de comunicació del territori (sota la denominació “Maestrat-Els Ports”) pels seus valors naturals i culturals excepcionals en l’àmbit espanyol i internacional, per diferenciar així aquest territori i una aposta per models de sostenibilitat.

Una iniciativa busca que les propostes sorgeixin des del territori en el marc d’unes línies d’actuació. És flexible i permet la creació de projectes conjunts entre diferents entitats.

Un Projecte compta amb un pla concret d’objectius, terminis i activitats determinats des d’un inici.

La Iniciativa serveix com a espai de participació al voltant d’una Visió, que es comunica i comparteix amb la societat (autoritats, empreses, associacions i ONG) per generar un diàleg i acords que portin a accions o projectes concrets en determinades línies de treball.

La regió de Maestrat-Els Ports compta amb valors culturals (pobles, tradicions, gastronomia i història) i naturals (paisatges, flora i fauna i espais protegits) excepcionals (ubicats en tres comunitats autònomes) que si es combinen i comuniquen poden convertir la regió en una marca / destinació de rellevància global.

A partir d’aquesta marca es poden atreure visitants i recursos externs (financers, institucionals o d’innovació) que permetin:

  1. Potenciar el sector serveis.
  2. Conservar i restaurar els ecosistemes naturals.
  3. Augmentar les inversions en serveis públics.
  4. Potenciar el sector primari, especialment el centrat en producció ecològica i / o regenerativa amb alt valor afegit.

Com a resultats d’aquests quatre processos, s’espera generar oportunitats d’ocupació i amb això evitar la despoblació rural.

El territori es defineix per la seva coherència ecològica i cultural, és a dir, més enllà de les fronteres administratives, es tria aquelles comarques naturals que comparteixen un paisatge, espècies de flora i fauna i tradicions, gastronomia o història. En l’actualitat es parla d’un territori d’aproximadament 550.000 hectàrees, amb 42.000 habitants, 63 municipis, i 3 comunitats autònomes.

Mapa

Les accions que es defineixen en el procés participatiu, dins d’unes línies d’actuació, que inclouen:

Comunicació en positiu de la regió, combinant aspectes naturals i culturals: divulguem i promovem els valors de Maestrat-Els Ports mitjançant vídeos, xarxes socials i notes en els mitjans, usant sempre missatges positius que serveixin per donar a conèixer aquest gran territori.

Suport als espais protegits públics: creiem que els espais públics ben gestionats serveixen com a eines de conservació i com a motors de desenvolupament local. Col·laborem amb les autoritats corresponents i els grups socials que tinguin interès a desenvolupar aquest tipus d’espais, sempre que hi hagi un interès en aquest sentit. Els espais naturals i la marca Maestrat-Els Ports serveixen per potenciar un nou tipus d’ingrés econòmic, basat en el gaudiment de la natura totalment compatible amb altres tipus de producció ja existents.

Desenvolupament d’experiències que augmentin la rendibilitat de la producció agrícola i ramadera amb especial èmfasi en sistemes de producció ecològica o restaurativa. L’establiment d’una marca associada a la natura ajuda a augmentar la rendibilitat la producció agrària i atreu ajudes públiques associades al seu efecte ambiental positiu. La Fundació ja treballa amb més de 460 agricultors i cooperatives agràries sobre 24.000 hectàrees, i ajuda a comercialitzar productes de manera diferenciada i a obtenir ajudes per implementar mesures agroambientals de la PAC.

Treballant en conjunt, biodiversitat i sector primari es beneficien i revaloritzen respectivament. En un món que demanda cada vegada més productes “verds”, formar part d’un territori emparat per alguna figura de protecció (Parc Natural, Zona d’Especial Protecció d’Aus, Xarxa Natura 2000,…) pot portar noves plusvàlues als productes ramaders i agrícoles. Cada dia més, els consumidors estan disposats a pagar una mica més si els productes són respectuosos amb la natura. La Fundació Global Nature té una gran experiència en aquest àmbit. Pensem que el territori i el seu sector primari es beneficiaran si generem processos de producció local diversificada on els dos tipus de paisatges (tradicional i forestal montà) es reforcen entre si, fonamentalment a través de grans marques naturals, com estem intentant amb Maestrat-Els Ports.

Recuperació de fauna autòctona. Les accions de conservació de fauna estan basades en les funcions ecològiques de les espècies: els grans herbívors ajuden a la neteja del bosc i col·laboren al seu torn en la prevenció d’incendis forestals. Els carronyaires contribueixen a la higiene dels ambients i el reciclatge de nutrients. A part del seu rol ecològic, aquestes espècies serveixen com atractius per als visitants, generant llocs de treball locals.

Suport a la indústria turística local: més enllà de donar a conèixer la regió perquè atregui més visitants, es generaran accions que permetin comunicar les marques turístiques locals, capacitin a prestadors de serveis o promoguin atractius naturals que serveixin per a generar ocupació en els municipis del territori.

Durant l’any 2020 estem centrats en la comunicació i posada en valor dels valors ambientals i culturals d’una regió. En paral·lel es desenvolupa el procés participatiu amb municipis, mancomunitats, associacions, empreses, ONG i governs per explicar la Iniciativa, les seves metes i possibles línies de treball. I a partir d’aquestes converses sorgeixen propostes de projectes concrets que es puguin realitzar de manera col·laborativa en les esmentades línies de treball. Al principi aquests projectes compartits seran pocs, petits i experimentals i, segons més organitzacions vegin els resultats d’aquesta manera col·laborativa de treballar, aniran augmentant en grandària i nombre.

Fundación Global Nature, una entitat beneficodocent sense ànim de lucre amb més de 25 anys d’experiència i treball a peu de camp, amb la visió de ser un referent d’innovació en la promoció del desenvolupament sostenible. Per al desenvolupament d’aquesta iniciativa actualment compta amb el suport financer d’altres fundacions privades. Fidelity Charitable, entitat sense ànim de lucre nord-americana, que el 2020 ha apostat per aquesta idea i es podrà sol·licitar una extensió o noves ajudes a altres entitats en funció dels resultats i l’interès que sorgeixi per part del territori.

La Fundació compta amb seus en cinc comunitats autònomes on desenvolupa projectes similars sota models de custòdia del territori, i en col·laboració amb agricultors, ramaders, cooperatives, empreses, ciència, administracions o altres ONG.

En Maestrat-Els Ports, l’equip de treball està compost per 3 tècnics, node territorial per a les actuacions a la zona.

Més info: https://fundacionglobalnature.org/portal-de-transparencia

Sí. A través de l’adreça maestrazgoports@fundacionglobalnature.org pot contactar amb l’equip de treball per mostrar el seu interès en les línies d’actuació descrites. Després d’un primer contacte l’equip avalua la viabilitat de desenvolupar alguna activitat o projecte conjunt. El 2020 ja hem realitzat algunes d’aquestes activitats col·laboratives amb ens públics i privats, sempre dins de les línies d’acció esmentades.

El turisme de natura, combinat amb experiències culturals, té un gran potencial per mantenir i millorar molts dels negocis de turisme rural que ja són presents a la regió, al costat d’altres que es puguin crear. En aquest sentit, l’augment del nombre de visitants pot generar enormes beneficis per a molts dels negocis i les persones que ja estan treballant a la regió. Pensem que un turisme responsable, ben ordenat, repartit al llarg del territori (en lloc de concentrat en un pocs punts), no estacional i que atengui a visitants de diversos orígens i nivells econòmics pot representar una enorme ajuda per a les economies locals. Això ja està succeint en altres llocs d’Espanya, incloent àrees on la Fundació Global Nature està treballant. Al mateix temps, no creiem que la regió hagi de dependre exclusivament o principalment del turisme per a la seva economia; havent de diversificar aquesta amb altres activitats adequadament regulades i recolzades com la ramaderia, agricultura, indústria, caça o la generació energètica.

La Iniciativa Maestrat-Els Ports no té cap implicació des del tipus legal o administratiu, ja que no intenta alterar o suplantar les unitats administratives existents, com són els municipis, comarques, províncies o comunitats autònomes. El fet d’estar inclòs en la regió només té efectes pel que fa a formar part de la campanya de divulgació o de poder participar en les possibles propostes i projectes que vagin sorgint.

Darrere d’aquest terme en anglès s’amaguen múltiples interpretacions. La nostra Iniciativa no busca buidar el paisatge de la seva presència humana mitjançant l’alliberament de grans carnívors i herbívors, com alguns entenen. Nosaltres creiem en promoure processos de recuperació dels ecosistemes naturals de tal manera que contribueixin a aturar el deteriorament ambiental alhora que generen beneficis per a la població local.

Nosaltres treballem en involucrar la població local i busquem el manteniment dels ecosistemes mitjançant fórmules que permetin el desenvolupament local. En aquesta regió molts d’aquests processos s’estan donant de manera autònoma: mitjançant la recuperació dels boscos, la recuperació de la pastura i consum de matèria vegetal per grans herbívors que poden ser silvestres (cabres salvatges, cabirols o cérvols), semidomèstics (bisó europeu) o domèstics (vaques, cavalls i ovelles). També són part de la renaturalització dels projectes de recuperació d’arbres natius com Renaix el Bosc a la Comunitat Valenciana, o els de reintroducció d’espècies (ex. El trencalòs, reintroduït gràcies a la col·laboració entre les administracions de la Comunitat Valenciana, Aragó i Catalunya), creant així noves oportunitats d’ocupació i desenvolupament en les comunitats locals.

En aquesta fase no contemplem la compra de terres. En el futur es valorarà si és necessari adquirir una petita superfície en àrees d’alt valor natural per experimentar tècniques de maneig i gestió de fauna autòctona que en cap cas excedirà del 0,5% del territori. En qualsevol cas, la Iniciativa no es basa en la compra de terres sinó en el treball col·laboratiu amb autoritats i grups locals.

Pensem que la caça és una activitat important dins de la regió que, quan és gestionada adequadament, genera llocs de treball, ajuda al maneig de poblacions de fauna silvestre i ofereix oportunitats d’oci i trobada social per als pobladors. Des de la Fundació Global Nature mantenim convenis de col·laboració amb sis societats locals de caçadors, amb els quals hem plantat aquests dos últims anys 20 km de tanques i límits de camps o obert més de 50 basses (abeuradors).